Zona de lava antiga (Terra Sirenum)
NASA/JPL/Universitat d’Arizona

Zona de lava antiga (Terra Sirenum)
ESP_038987_1430
Anglès   Espanyol   Francès   

twitter  •  google+  •  tumblr
 
Data d’adquisició
20 novembre 2014

Hora local a Mart
3:37 PM

Latitud (centrada)
-37°

Longitud (est)
222°

Distància a la localitat objectiu
254 km

Resolució de la imatge
51 cm/pixel perquè es visualitzin els objectes d’aproximadament de 152 cm de diàmetre

Escala de la imatge projectada
50 cm/pixel amb el nord a dalt

Projecció cartogràfica
Equidistant

Angle d’emissió


Angle de desfasament
49°

Angle d’incidència solar
49°, i el Sol es troba 41° per sobre de l’horitzó

Longitud solar
237°, tardor boreal

JPEG
Blanc i negre
projectat al mapa
no projectat al mapa

Color IRB:
projectat al mapa
no projectat al mapa

IRB combinat:
projectat al mapa

RGB combinat:
projectat al mapa

Color RGB:
no projectat al mapa

JP2 per descarregar
Blanc i negre:
projectat al mapa (381 MB)

Color IRB:
projectat al mapa (202 MB)

JP2 EXTRAS
Blanc i negre:
projectat al mapa (198 MB)
no projectat al mapa  (250 MB)

Color IRB:
projectat al mapa  (104 MB)
no projectat al mapa  (246 MB)

IRB combinat:
projectat al mapa (430 MB)

RGB combinat:
projectat al mapa (388 MB)

Color RGB:
no projectat al mapa (221 MB)
Més informació sobre la imatge
Etiqueta blanc i negre
Etiqueta color
Etiqueta IRB combinat
Etiqueta RGB combinat

Imatges EDR

HiVIEW
Podeu arrossegar i deixar anar enllaços a imatges per utilitzar HiView o fer-hi clic per descarregar-vos-les.

NB
IRB: infraroig–vermell–blau
RGB: vermell–verd–blau

Política d’ús
Totes les imatges creades per HiRISE que es poden veure en aquest lloc web són de domini públic i poden ser utilitzades sense restriccions per qualsevol persona o entitat, incloent-hi agències de notícies i organitzacions científiques. Tanmateix, demanem que es proporcioni atribució sempre que sigui possible:
«Imatge: NASA/JPL/Universitat d’Arizona».