Roca subjacent rocallosa al sudest de Ganges Chasma
NASA/JPL-Caltech/UArizona

Roca subjacent rocallosa al sudest de Ganges Chasma
ESP_038931_1675
Anglès   Espanyol   Francès   

twitter 
 
Data d’adquisició
16 novembre 2014

Hora local a Mart
3:34 PM

Latitud (centrada)
-12°

Longitud (est)
307°

Distància a la localitat objectiu
256 km

Resolució de la imatge
51 cm/pixel perquè es visualitzin els objectes d’aproximadament de 154 cm de diàmetre

Escala de la imatge projectada
50 cm/pixel amb el nord a dalt

Projecció cartogràfica
Equidistant

Angle d’emissió


Angle de desfasament
52°

Angle d’incidència solar
52°, i el Sol es troba 38° per sobre de l’horitzó

Longitud solar
234°, tardor boreal

JPEG
Blanc i negre
projectat al mapa
no projectat al mapa

Color IRB:
projectat al mapa
no projectat al mapa

IRB combinat:
projectat al mapa

RGB combinat:
projectat al mapa

Color RGB:
no projectat al mapa

JP2 per descarregar
Blanc i negre:
projectat al mapa (188 MB)

Color IRB:
projectat al mapa (109 MB)

JP2 EXTRAS
Blanc i negre:
projectat al mapa (82 MB)
no projectat al mapa  (120 MB)

Color IRB:
projectat al mapa  (34 MB)
no projectat al mapa  (127 MB)

IRB combinat:
projectat al mapa (214 MB)

RGB combinat:
projectat al mapa (199 MB)

Color RGB:
no projectat al mapa (120 MB)
Més informació sobre la imatge
Etiqueta blanc i negre
Etiqueta color
Etiqueta IRB combinat
Etiqueta RGB combinat

Imatges EDR

HiVIEW
Podeu arrossegar i deixar anar enllaços a imatges per utilitzar HiView o fer-hi clic per descarregar-vos-les.

NB
IRB: infraroig–vermell–blau
RGB: vermell–verd–blau

Política d’ús
Totes les imatges creades per HiRISE que es poden veure en aquest lloc web són de domini públic i poden ser utilitzades sense restriccions per qualsevol persona o entitat, incloent-hi agències de notícies i organitzacions científiques. Tanmateix, demanem que es proporcioni atribució sempre que sigui possible:
«Imatge: NASA/JPL-Caltech/UArizona».