Xaragalls antics i recents prop de la Regió d’Argyre
NASA/JPL/Universitat d’Arizona

Xaragalls antics i recents prop de la Regió d’Argyre
ESP_038931_1355
Anglès   

twitter  •  google+  •  tumblr
Atès que els xaragalls s’originen als pendents, es poden dipositar sediments donant lloc a cons al·luvials en forma lobular. Els xaragalls poder ser conseqüència d’un flux d’aigua, però no necessàriament: també es poden formar per un flux de sorra i pols seca. En aquesta imatge de HiRISE hi podem veure tant alguns xaragalls aparentment actius com els seus cons al·luvials associats.

En aquest xaragalls en concret hi veiem un gran nombre de canals més fins, observables gràcies a l’alta resolució de la imatge.

Traducció: Joaquim Bosch

 
Data d’adquisició
16 novembre 2014

Hora local a Mart
3:41 PM

Latitud (centrada)
-43°

Longitud (est)
311°

Distància a la localitat objectiu
250 km

Resolució de la imatge
50 cm/pixel perquè es visualitzin els objectes d’aproximadament de 150 cm de diàmetre

Escala de la imatge projectada
50 cm/pixel amb el nord a dalt

Projecció cartogràfica
Equidistant

Angle d’emissió


Angle de desfasament
51°

Angle d’incidència solar
51°, i el Sol es troba 39° per sobre de l’horitzó

Longitud solar
234°, tardor boreal

JPEG
Blanc i negre
projectat al mapa
no projectat al mapa

Color IRB:
projectat al mapa
no projectat al mapa

IRB combinat:
projectat al mapa

RGB combinat:
projectat al mapa

Color RGB:
no projectat al mapa

JP2 per descarregar
Blanc i negre:
projectat al mapa (205 MB)

Color IRB:
projectat al mapa (105 MB)

JP2 EXTRAS
Blanc i negre:
projectat al mapa (81 MB)
no projectat al mapa  (139 MB)

Color IRB:
projectat al mapa  (33 MB)
no projectat al mapa  (141 MB)

IRB combinat:
projectat al mapa (235 MB)

RGB combinat:
projectat al mapa (217 MB)

Color RGB:
no projectat al mapa (130 MB)
Més informació sobre la imatge
Etiqueta blanc i negre
Etiqueta color
Etiqueta IRB combinat
Etiqueta RGB combinat

Imatges EDR

HiVIEW
Podeu arrossegar i deixar anar enllaços a imatges per utilitzar HiView o fer-hi clic per descarregar-vos-les.

NB
IRB: infraroig–vermell–blau
RGB: vermell–verd–blau

Política d’ús
Totes les imatges creades per HiRISE que es poden veure en aquest lloc web són de domini públic i poden ser utilitzades sense restriccions per qualsevol persona o entitat, incloent-hi agències de notícies i organitzacions científiques. Tanmateix, demanem que es proporcioni atribució sempre que sigui possible:
«Imatge: NASA/JPL/Universitat d’Arizona».