Terrenys al sud de Hellas Planitia
NASA/JPL-Caltech/UArizona

Terrenys al sud de Hellas Planitia
ESP_038821_1235
Anglès   Espanyol   Francès   

twitter 
 
Data d’adquisició
07 novembre 2014

Hora local a Mart
3:52 PM

Latitud (centrada)
-56°

Longitud (est)
75°

Distància a la localitat objectiu
250 km

Resolució de la imatge
50 cm/pixel perquè es visualitzin els objectes d’aproximadament de 150 cm de diàmetre

Escala de la imatge projectada
50 cm/pixel amb el nord a dalt

Projecció cartogràfica
Equidistant

Angle d’emissió


Angle de desfasament
57°

Angle d’incidència solar
57°, i el Sol es troba 33° per sobre de l’horitzó

Longitud solar
229°, tardor boreal

JPEG
Blanc i negre
projectat al mapa
no projectat al mapa
JP2 per descarregar
Blanc i negre:
projectat al mapa (255 MB)

JP2 EXTRAS
Blanc i negre:
projectat al mapa (81 MB)
no projectat al mapa  (141 MB)
Més informació sobre la imatge
Etiqueta blanc i negre
Etiqueta color
Etiqueta IRB combinat
Etiqueta RGB combinat

Imatges EDR

HiVIEW
Podeu arrossegar i deixar anar enllaços a imatges per utilitzar HiView o fer-hi clic per descarregar-vos-les.

NB
IRB: infraroig–vermell–blau
RGB: vermell–verd–blau

Política d’ús
Totes les imatges creades per HiRISE que es poden veure en aquest lloc web són de domini públic i poden ser utilitzades sense restriccions per qualsevol persona o entitat, incloent-hi agències de notícies i organitzacions científiques. Tanmateix, demanem que es proporcioni atribució sempre que sigui possible:
«Imatge: NASA/JPL-Caltech/UArizona».