Cràters d’1-2 quilòmetres de diàmetre a la planúria oest d’Elysium
NASA/JPL-Caltech/UArizona

Cràters d’1-2 quilòmetres de diàmetre a la planúria oest d’Elysium
ESP_012788_1860
Anglès   

twitter 
 
Data d’adquisició
18 abril 2009

Hora local a Mart
3:17 PM

Latitud (centrada)


Longitud (est)
145°

Distància a la localitat objectiu
275 km

Resolució de la imatge
55 cm/pixel perquè es visualitzin els objectes d’aproximadament de 165 cm de diàmetre

Escala de la imatge projectada
50 cm/pixel amb el nord a dalt

Projecció cartogràfica
Equidistant

Angle d’emissió


Angle de desfasament
54°

Angle d’incidència solar
56°, i el Sol es troba 34° per sobre de l’horitzó

Longitud solar
249°, tardor boreal

JPEG
Blanc i negre
projectat al mapa
no projectat al mapa

Color IRB:
projectat al mapa
no projectat al mapa

IRB combinat:
projectat al mapa

RGB combinat:
projectat al mapa

Color RGB:
no projectat al mapa

JP2 per descarregar
Blanc i negre:
projectat al mapa (361 MB)

Color IRB:
projectat al mapa (125 MB)

JP2 EXTRAS
Blanc i negre:
projectat al mapa (154 MB)
no projectat al mapa  (217 MB)

Color IRB:
projectat al mapa  (66 MB)
no projectat al mapa  (151 MB)

IRB combinat:
projectat al mapa (331 MB)

RGB combinat:
projectat al mapa (318 MB)

Color RGB:
no projectat al mapa (146 MB)
Més informació sobre la imatge
Etiqueta blanc i negre
Etiqueta color
Etiqueta IRB combinat
Etiqueta RGB combinat

Imatges EDR

HiVIEW
Podeu arrossegar i deixar anar enllaços a imatges per utilitzar HiView o fer-hi clic per descarregar-vos-les.

NB
IRB: infraroig–vermell–blau
RGB: vermell–verd–blau

Política d’ús
Totes les imatges creades per HiRISE que es poden veure en aquest lloc web són de domini públic i poden ser utilitzades sense restriccions per qualsevol persona o entitat, incloent-hi agències de notícies i organitzacions científiques. Tanmateix, demanem que es proporcioni atribució sempre que sigui possible:
«Imatge: NASA/JPL-Caltech/UArizona».