La vora d’un cràter a Margaritifer Terra
NASA/JPL/Universitat d’Arizona

La vora d’un cràter a Margaritifer Terra
ESP_012702_1640
Anglès   

twitter  •  google+  •  tumblr
 
Data d’adquisició
12 abril 2009

Hora local a Mart
3:25 PM

Latitud (centrada)
-16°

Longitud (est)
336°

Distància a la localitat objectiu
263 km

Resolució de la imatge
53 cm/pixel perquè es visualitzin els objectes d’aproximadament de 158 cm de diàmetre

Escala de la imatge projectada
50 cm/pixel amb el nord a dalt

Projecció cartogràfica
Equidistant

Angle d’emissió


Angle de desfasament
49°

Angle d’incidència solar
49°, i el Sol es troba 41° per sobre de l’horitzó

Longitud solar
245°, tardor boreal

JPEG
Blanc i negre
projectat al mapa
no projectat al mapa

Color IRB:
projectat al mapa
no projectat al mapa

IRB combinat:
projectat al mapa

RGB combinat:
projectat al mapa

Color RGB:
no projectat al mapa

JP2 per descarregar
Blanc i negre:
projectat al mapa (214 MB)

Color IRB:
projectat al mapa (102 MB)

JP2 EXTRAS
Blanc i negre:
projectat al mapa (94 MB)
no projectat al mapa  (130 MB)

Color IRB:
projectat al mapa  (35 MB)
no projectat al mapa  (129 MB)

IRB combinat:
projectat al mapa (250 MB)

RGB combinat:
projectat al mapa (235 MB)

Color RGB:
no projectat al mapa (125 MB)
Més informació sobre la imatge
Etiqueta blanc i negre
Etiqueta color
Etiqueta IRB combinat
Etiqueta RGB combinat

Imatges EDR

HiVIEW
Podeu arrossegar i deixar anar enllaços a imatges per utilitzar HiView o fer-hi clic per descarregar-vos-les.

NB
IRB: infraroig–vermell–blau
RGB: vermell–verd–blau

Política d’ús
Totes les imatges creades per HiRISE que es poden veure en aquest lloc web són de domini públic i poden ser utilitzades sense restriccions per qualsevol persona o entitat, incloent-hi agències de notícies i organitzacions científiques. Tanmateix, demanem que es proporcioni atribució sempre que sigui possible:
«Imatge: NASA/JPL/Universitat d’Arizona».