Antic marge de corrent al·luvial a la vora d
NASA/JPL/Universitat d’Arizona

Antic marge de corrent al·luvial a la vora d'Aeolis Planum
ESP_012630_1840
Anglès   

twitter  •  google+  •  tumblr
 
Data d’adquisició
06 abril 2009

Hora local a Mart
3:25 PM

Latitud (centrada)


Longitud (est)
139°

Distància a la localitat objectiu
275 km

Resolució de la imatge
55 cm/pixel perquè es visualitzin els objectes d’aproximadament de 165 cm de diàmetre

Escala de la imatge projectada
50 cm/pixel amb el nord a dalt

Projecció cartogràfica
Equidistant

Angle d’emissió


Angle de desfasament
53°

Angle d’incidència solar
57°, i el Sol es troba 33° per sobre de l’horitzó

Longitud solar
242°, tardor boreal

JPEG
Blanc i negre
projectat al mapa
no projectat al mapa

Color IRB:
projectat al mapa
no projectat al mapa

IRB combinat:
projectat al mapa

RGB combinat:
projectat al mapa

Color RGB:
no projectat al mapa

JP2 per descarregar
Blanc i negre:
projectat al mapa (207 MB)

Color IRB:
projectat al mapa (69 MB)

JP2 EXTRAS
Blanc i negre:
projectat al mapa (79 MB)
no projectat al mapa  (124 MB)

Color IRB:
projectat al mapa  (27 MB)
no projectat al mapa  (89 MB)

IRB combinat:
projectat al mapa (199 MB)

RGB combinat:
projectat al mapa (190 MB)

Color RGB:
no projectat al mapa (85 MB)
Més informació sobre la imatge
Etiqueta blanc i negre
Etiqueta color
Etiqueta IRB combinat
Etiqueta RGB combinat

Imatges EDR

HiVIEW
Podeu arrossegar i deixar anar enllaços a imatges per utilitzar HiView o fer-hi clic per descarregar-vos-les.

NB
IRB: infraroig–vermell–blau
RGB: vermell–verd–blau

Política d’ús
Totes les imatges creades per HiRISE que es poden veure en aquest lloc web són de domini públic i poden ser utilitzades sense restriccions per qualsevol persona o entitat, incloent-hi agències de notícies i organitzacions científiques. Tanmateix, demanem que es proporcioni atribució sempre que sigui possible:
«Imatge: NASA/JPL/Universitat d’Arizona».