Petita vall de les antigues terres altes del sud
NASA/JPL/Universitat d’Arizona

Petita vall de les antigues terres altes del sud
ESP_012519_1320
Anglès   

twitter  •  google+  •  tumblr
 
Data d’adquisició
28 març 2009

Hora local a Mart
3:29 PM

Latitud (centrada)
-48°

Longitud (est)
294°

Distància a la localitat objectiu
279 km

Resolució de la imatge
56 cm/pixel perquè es visualitzin els objectes d’aproximadament de 167 cm de diàmetre

Escala de la imatge projectada
50 cm/pixel amb el nord a dalt

Projecció cartogràfica
Equidistant

Angle d’emissió
27°

Angle de desfasament
76°

Angle d’incidència solar
50°, i el Sol es troba 40° per sobre de l’horitzó

Longitud solar
236°, tardor boreal

JPEG
Blanc i negre
projectat al mapa
no projectat al mapa
JP2 per descarregar
Blanc i negre:
projectat al mapa (758 MB)

JP2 EXTRAS
Blanc i negre:
projectat al mapa (235 MB)
no projectat al mapa  (298 MB)
Més informació sobre la imatge
Etiqueta blanc i negre
Etiqueta color
Etiqueta IRB combinat
Etiqueta RGB combinat

Imatges EDR

HiVIEW
Podeu arrossegar i deixar anar enllaços a imatges per utilitzar HiView o fer-hi clic per descarregar-vos-les.

NB
IRB: infraroig–vermell–blau
RGB: vermell–verd–blau

Política d’ús
Totes les imatges creades per HiRISE que es poden veure en aquest lloc web són de domini públic i poden ser utilitzades sense restriccions per qualsevol persona o entitat, incloent-hi agències de notícies i organitzacions científiques. Tanmateix, demanem que es proporcioni atribució sempre que sigui possible:
«Imatge: NASA/JPL/Universitat d’Arizona».