Estrats del casquet polar sud a la primavera
NASA/JPL/Universitat d’Arizona

Estrats del casquet polar sud a la primavera
ESP_012363_0870
Anglès   

twitter  •  google+  •  tumblr
 
Data d’adquisició
16 març 2009

Hora local a Mart
12:35 AM

Latitud (centrada)
-87°

Longitud (est)
11°

Distància a la localitat objectiu
244 km

Resolució de la imatge
49 cm/pixel perquè es visualitzin els objectes d’aproximadament de 147 cm de diàmetre

Escala de la imatge projectada
50 cm/pixel

Projecció cartogràfica
Estereogràfica polar

Angle d’emissió


Angle de desfasament
80°

Angle d’incidència solar
74°, i el Sol es troba 16° per sobre de l’horitzó

Longitud solar
229°, tardor boreal

JPEG
Blanc i negre
projectat al mapa
no projectat al mapa

Color IRB:
projectat al mapa
no projectat al mapa

IRB combinat:
projectat al mapa

RGB combinat:
projectat al mapa

Color RGB:
no projectat al mapa

JP2 per descarregar
Blanc i negre:
projectat al mapa (196 MB)

Color IRB:
projectat al mapa (100 MB)

JP2 EXTRAS
Blanc i negre:
projectat al mapa (105 MB)
no projectat al mapa  (114 MB)

Color IRB:
projectat al mapa  (35 MB)
no projectat al mapa  (116 MB)

IRB combinat:
projectat al mapa (181 MB)

RGB combinat:
projectat al mapa (160 MB)

Color RGB:
no projectat al mapa (97 MB)
Més informació sobre la imatge
Etiqueta blanc i negre
Etiqueta color
Etiqueta IRB combinat
Etiqueta RGB combinat

Imatges EDR

HiVIEW
Podeu arrossegar i deixar anar enllaços a imatges per utilitzar HiView o fer-hi clic per descarregar-vos-les.

NB
IRB: infraroig–vermell–blau
RGB: vermell–verd–blau

Política d’ús
Totes les imatges creades per HiRISE que es poden veure en aquest lloc web són de domini públic i poden ser utilitzades sense restriccions per qualsevol persona o entitat, incloent-hi agències de notícies i organitzacions científiques. Tanmateix, demanem que es proporcioni atribució sempre que sigui possible:
«Imatge: NASA/JPL/Universitat d’Arizona».